Vol. 17 No. 1-2 (2012): Crip Theory

I lambda nordicas temanummer om cripteori tillämpar forskare från alla nordiska länder och en brittisk forskare cripteori på empirisk forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper. Med få undantag är forskarna unga, i början av sin akademiska bana. Detta beror inte bara på att cripteorin själv är ett ungt område utan även på en medveten strävan hos lambda nordicas redaktörer att låta nya perspektiv komma till tals. Redaktörer är Jens Rydström (lektor vid Lunds Universitet, gästredaktör) och Dirk Gindt (avgående ordinarie chefredaktör).

Published: 2020-06-05