Det perfekte defekte mennesket: Kroppslig sårbarhet som visuell aktivisme – en analyse av kortfilmen "Det defekte mennesket" (2007)

  • Nora Simonhjell

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Simonhjell, N. (1). Det perfekte defekte mennesket: Kroppslig sårbarhet som visuell aktivisme – en analyse av kortfilmen "Det defekte mennesket" (2007). Lambda Nordica, 17(1-2), 144-167. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/335