Current Issue

Vol 24 No 1 (2019): Queer nordisk *bygd

I DET HÄR temanumret om queer nordisk *bygd har gästredaktörerna Evelina Liliequist och Anna Olovsdotter Lööv samlat nordisk forskning om relationerna mellan queer och olika sorters lands- och glesbygd. De lanserar begreppet *bygd både som ett paraplybegrepp för olika typer av bygder – till exempel landsbygd, glesbygd och obygd – och som ett queerande analytiskt begrepp i forskning om geografiska områden bortom storstäder. Numrets artiklar behandlar skogen och trädgården i Eva-Stina Byggmästars poesi, erotiska möten mellan människor och naturväsen i finlandssvenska folksägner och ”obygden” som plats och möjligt queert koncept. Det innehåller också ett forskarsamtal om queer och *bygd som bland annat tar upp frågor om hur forskarblicken kan nå bortom det urbana tolkningsföreträdet. I sin helhet synliggör numret en specifik geopolitisk kontext samtidigt som det bidrar till ett växande forskningsfält av nordiska rurala queerstudier.

Published: 2019-07-28

Editorials

We're Here!

View All Issues