No. 2 (1989): Do Lesbian Research!

Innehåll:
Angel Sahuquillo, Det plågade barnet och den belåtna råttan i "Barndom och död" av Federico García Lorca
Thomas Ziehe, Sexualitet och modernitet
Benny Henriksson, I am what I am – my own special creation
Diane Richardson, Lesbiska och psykisk hälsa: överväganden för psykoterapin
Benny Henriksson, Viljan att veta: Introduktion till Michel Foucault
Bob Gallagher & Alexander Wilson, Sexualitet, makt och identitetens politik: Intervju med Michel Foucault
Mary McIntosh, The social construction on lesbianism: En bok av Celia Kitzinger
Christopher Stroud, Att tala om aids: Retorik och metaforer i aidsdebatten

Published: 1989-01-01