Vol. 17 No. 3 (2012): No Strindberg issue - Dedicated to Siri von Essen (1850-1912)

Strindbergsåret 2012 – 100 år sedan den svenske dramatikern dog – har uppmärksammats på såväl teatrar som i press, television och den akademiska världen. Med detta nummer av lambda nordica vill vi ge vårt bidrag till denna tilldragelse, genom att uppmärksamma den spänning mellan norm och avvikelse, makt och motmakt, som Strindbergsåret synliggör. Detta har varit utgångspunkten för detta nummer, som tillägnas Siri von Essen och har haft Ann-Sofie Lönngren som gästredaktör. I numret hittar du artiklar av Liv Saga Milton och Cecilia Berggren samt essäer, recensioner och två nekrologer.

Published: 2012-05-28