Lexikalisk analys avslöjar felaktiga översättningar av Bibeln

  • Niklas Olaison

Abstract

Traduttore traditore, översättaren är en förrädare, är ett ordspråk som jag fick lära mig när jag studerade latin, och jag lärde mig då också att man inte ens alltid kan lita på lexikon. För när det gäller ovanliga ord eller ovanliga betydelser av ord kan det mycket väl hända att den angivna betydelsen bygger på tolkningen av ett enskilt textställe och att i sin tur samma textställe tolkas med hjälp av just detta lexikon, vars prestige bidrar till att cementera en viss förståelse. När det gäller teologi tillkommer dessutom den kyrkliga maktapparatens påtryckningar, och här kan alltså uppstå en rundgång som gör att tvivelaktiga tolkningar kan bestå i århundraden. Det är därför som Love Lost in Translation är en så angelägen bok.

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Olaison, N. (1). Lexikalisk analys avslöjar felaktiga översättningar av Bibeln. Lambda Nordica, 18(2), 111-114. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/389