Vaginalsamlagets självklarhet

Samlagssmärta som ett nyckelbegrepp för hur personal på ungdomsmottagningar begripliggör unga kvinnor med vulvasmärtor

  • Renita Sörensdotter
Keywords: samlagssmärta, vulvasmärta, samlagsimperativ, heteronormativitet, ungdomsmottagningar, expertmakt

Abstract

På såväl ungdomsmottagningar som inom den gynekologiska vården används begreppet samlagssmärta på ett självklart sätt för att klassificera smärtor i underlivet. Samlagssmärta som begrepp beskriver smärtor i slidmynningen som försvårar vaginalsamlag eftersom de sitter där en penis ska passera vid hetero- sexuellt sex. Genom begreppet samlagssmärta sätts vaginalsamlaget i centrum för den diskurs som formas om smärtorna i underlivet. Därutöver innebär den heteronormativa bilden av sex som likställt med vaginalsamlag att personer med vulvasmärtor som har lesbiskt eller queert sex, eller som lever asexuellt, osynlig- görs. Personalen på ungdomsmottagningarna har formell expertmakt i hur de definierar, kategoriserar och förklarar vulvasmärtor. Därmed är det intressant att analysera hur begreppet samlagssmärta och dess konnotationer är verksamma i personalens arbete med dem som lider av vulvasmärtor.

I den här artikeln analyserar jag hur personal på ungdomsmottagningar talar om samlagssmärta och hur de därigenom formar en diskurs som bygger på sam- manlänkningar av unga kvinnor, vulvasmärtor och sexuell praktik. Genom teorier om heteronormativitet, samlagsimperativ och expertmakt visar jag på hur vaginal- samlaget blir det nav som smärtan i underlivet kategoriseras och förklaras utifrån. Diskursen om samlagsmärta diskuteras främst med utgångspunkt i hur barnmor- skor, kuratorer och gynekologer på ungdomsmottagningar i sin roll som experter använder begreppet, men även utifrån hur den formats historiskt och medicinskt. Artikeln innehåller också material ur ett tidigare projekt om dem som är drab- bade av vulvasmärtor, men detta material står inte i centrum för analysen.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-07-05
How to Cite
Sörensdotter, R. (2021). Vaginalsamlagets självklarhet: Samlagssmärta som ett nyckelbegrepp för hur personal på ungdomsmottagningar begripliggör unga kvinnor med vulvasmärtor. Lambda Nordica, 26(1), 80-106. https://doi.org/10.34041/ln.v26.722
Section
Articles