Femininity in Transgender Studies

Reflections from an Interview Study in New York City

  • Alex Alvina Chamberland
Keywords: transgender studies, femininity, trans femininity, femi-negativity, critical femininity studies, trans-misogyny, trans-feminine, New York City, trans women, intersectionality

Abstract

Artikeln undersöker transfemininitet i relation till transgender studies (transstudier) och critical femininity studies (kritiska femininitetsstudier), med stöd i författarinnans studie kring transfeminina erfarenheter av systerskap, motstånd, konflikter, förtryck, trans-misogyni, femininitetsförakt, rasism och klassism i New York. Forskningen genomfördes genom kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med transfeminina aktivister som bodde i olika delar av staden och hade olika bakgrunder gällande exempelvis ålder, klass och ”ras”/etnicitet. Informanterna beskrev grova erfarenheter av trakasserier på gatan, en underordning av transfemininitet i förhållande till transmaskulinitet, samt en avsexualisering från homosexuella/queera män och hypersexualisering från så kallade tranny chasers. Med anledning av bristen på tidigare forskning kring transfemininitet, trans-misogyni och femininitetsförakt har artikeln ett brett perspektiv och följer i Julia Seranos (2007) fotspår genom att argumentera för en analys av transkvinnors och andra transfemininas positioner som går bortom den könsneutrala transkategorin, och erkänner behovet av specifika transfemininitetsstudier baserade i intersektionalitet, ekonomisk rättvisa och ett kritiskt undersökande av skönhetsideal och ”passerande”.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-10-23
How to Cite
Chamberland, A. A. (2018). Femininity in Transgender Studies: Reflections from an Interview Study in New York City. Lambda Nordica, 21(1-2), 107-133. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/539