Teoritung avhandling om queer tid

  • Ylva Sommerland

Abstract

Touching history kan läsas som en avhandling om queerteori och en historiografisk undersökning av queera metoder. Det gör avhandlingen unik. Materialet är utvalt och använt utifrån möjligheten att diskutera hur queerteoretisk forskning kan bedrivas och för att upprepade gånger implicit ställa frågan vad är queer? en fråga vars riktning pekar mot en förgrening i ytterligare frågor snarare än mot ett förväntat svar. Touching History består av nio kapitel samt ett inledningskapitel. Tre kapitel har publicerats tidigare i andra versioner, varför den möjligtvis skulle kunna ha skrivits som en sammanläggningsavhandling. Danbolt skriver i inledningen att kapitlen kan läsas separat och att avhandlingen inte har formen av en traditionell monografi. Han beskriver i stället sin undersökning som a kaleidoscopic project.

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Sommerland, Y. (1). Teoritung avhandling om queer tid. Lambda Nordica, 18(2), 102-106. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/387