Redaktionens förord: Representationer

  • Jenny Björklund
  • Ulrika Dahl

Abstract

När vi skriver det här har novembermörkret just lysts upp av releasen för lambda nordicas förra nummer, temanumret om aktivism. Vi bjöd in skribenter, läsare, aktivister och andra intresserade till en kväll på café Copacabana i Stockholm med mingel, snittar och ett samtal om HLBTQ-aktivism i Sverige idag. Som Nordens största tidskrift för HLBTQ-forskning vill lambda nordica inspirera till diskussioner både inom och utanför akademin, och vi vill vara med i händelsernas centrum. Tidigare i höst var vi också på bokmässan i Göteborg. Gå gärna in på vår hemsida, www.lambdanordica.se, och läs om vår verksamhet. Där finns också artikelarkivet där alla lambda nordicas artiklar kan laddas ned gratis.De senaste åren har lambda nordica gett ut ett flertal temanummer. Numret som du håller i din hand är det första öppna numret på ett tag, men det slumpade sig så att numrets artiklar och essä trots allt har ett gemensamt tema, nämligen representationer. Begreppet representation används av kulturstudieforskare som t.ex. Stuart Hall (1997) för att betona språkets aktiva roll i meningsskapande processer. Texter och bilder ses inte enbart som reflektioner av en redan existerande verklighet utan som något som ger den materiella världen mening.

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Björklund, J., & Dahl, U. (1). Redaktionens förord: Representationer. Lambda Nordica, 18(2), 7-10. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/381