lambda nordica letar ny chefredaktör!

2024-01-30

Är du lambda nordicas nya chefredaktör?

lambda nordica är en sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift för LHBTQ-studier som publiceras både open access och i tryckt form. Tidskriften är den äldsta av sitt slag i Norden, och har fokus på tvärvetenskaplig forskning med anknytning till lesbiska/homo/bi/trans och queerstudier. Med inspiration från internationella systertidskrifter som GLQ, Sexualities, Journal of Homosexuality samt Journal of Lesbian Studies är lambda nordica en regionalt baserad tidskrift, i internationellt samarbete och dialog, där såväl juniora som seniora forskare inom fältet har möjlighet att nå ut med sin forskning på såväl skandinaviska språk som engelska. Tidskriften recenserar också nypublicerad nordisk och internationell LHBTQ-forskning. Tidskriften ges ut av Föreningen Lambda Nordica och är baserad i Sverige.

Vi söker nu en ny chefredaktör för lambda nordica med tillträde från 1 januari 2025. Du kommer som en av två chefredaktörer ansvara för tidskriftens innehåll och fatta beslut om bl.a. sakkunniggranskning, publicering och anlitande av gästredaktörer. Till er hjälp har ni en redaktionssekreterare, recensionsredaktörer, språkgranskare, ett nordiskt redaktionsråd samt Föreningen Lambda Nordicas styrelse. Ersättning utgår för uppdraget som chefredaktör.

Du ska ha en doktorsexamen och vara en etablerad forskare inom LHBTQ-studier, med en vetenskaplig profil som är relevant för tidskriften. Du ska vara verksam i ett nordiskt land och behärska danska, norska eller svenska, samt ha goda kunskaper i akademisk engelska. Du bör ha ett brett nordiskt eller internationellt vetenskapligt kontaktnät. Andra meriter är tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete samt kunskaper om internationella vetenskapliga publiceringsprocesser. Förmåga att samarbeta med andra, engagemang och entusiasm för uppdraget är en förutsättning för att bli ny chefredaktör.

Om du är intresserad, skicka personligt brev med motivering till varför du är intresserad av uppdraget, samt cv till lena.lennerhed@sh.se senast den 15 april 2024. Har du frågor om uppdraget, vänd dig till lena.lennerhed@sh.se.

Välkommen med din ansökan!