Announcements

Call for papers: Homonationalism and Right-Wing Political Discourses

2022-03-22

The aim of this special issue is to shed light on how neo-liberalization and increased nationalism and populism, as well as right-wing populism within the Nordic region is (re)shaping the LGBTI community along normativising lines, leading to a further minoritisation of those already facing precarity and exclusion. We invite transdisciplinary scholarly papers, short essays, reviews, artwork and commentary pieces across social sciences and humanities.

Read more about Call for papers: Homonationalism and Right-Wing Political Discourses

Current Issue

Vol. 26 No. 4-1 (2021): SKEV

Det här temanumret gör en inventering av hur begreppet skev används i forskningen idag, och fortsättar utforskandet av hur skev kan förändras och utvecklas. Användningen av skev är inte samstämmig, vare sig historiskt eller i det här numret, vilket innebär att begreppet är levande och under diskussion.

För att analysera skev manlig sexualitet skriver Hélène Ohlsson om1800-talsskådespelaren Gustav Fredrikson. Elisabeth Stubberud, Helga Eggebø och Norman Anderssen undersöker hbtq-personers livsberättelser i 2010-talets Norge. Fanny Pérez Aronsson tar upp samkönad sexualitet hos pojkar i nordamerikansk latinolitteratur. Desirée Ljungcrantz diskuterar och ägnar sig åt skevt poetiskt akademiskt skrivande. Dominik Dziedzic skriver om den skeva gosseskildringen hos författaren Viktor Rydberg. Slutligen föreslår Maria Lönn en skev och dekolonial metod som sätter kroppen och det sinnliga i centrum.

Published: 2022-03-01
View All Issues