Vol. 19 No. 1 (2014): We're here

Det första numret 2014 är ett öppet nummer, men artiklarna har ett tydligt teoretiskt fokus. Tobias Raun fokuserar på hur teoretiker analyserar och begripliggör transidentiteter och transpersoners levda erfarenheter, och João Manuel de Oliveira tar sin utgångspunkt i den samtida åtstramningspolitiken i Spanien och Portugal och visar hur queer- och feministiska teorier sprider sig och utvecklas på nya sätt bortom sina ursprungliga kontexter. Därtill skriver Tiina Rosenberg en essä om Queer Nations manifest, och Pia Laskar skriver i den första We’re Here-sektionen genom att ta upp diskussionen om villkorat och indraget bistånd till länder som inte respekterar LHBT-rättigheter.

Published: 2014-01-01