Queert omöjligt och möjligt i mellankrigstidens Finland

Review of Alexandra Stang, Possibilities, Silences: The Publishing and Reception of Queer Topics in Finland during the Interwar Years (and Beyond) (2015).

  • Anna Williams
Keywords: review, queer topics in Finland, Interwar Years

Abstract

Preview of the text:

I inledningen till sin doktorsavhandling Possibilities, Silences: The Publishing and Reception of Queer Topics in Finland during the Interwar Years (and Beyond) ställer Alexandra Stang en fråga som kommer att genomsyra studien: ”[I]f there are no concepts of queer, how could one even express it?” För att kunna berätta om erfarenheter måste vi benämna dem, ge dem ett språk. Att de queera erfarenheterna måste ta språkliga omvägar i den finska mellankrigstidens offentlighet visar Stangs studie. Titeln upplyser om att det inte var omöjligt att publicera litteratur som handlade om icke-heterosexuella relationer men att ämnet mötte tystnad och bortträngning.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-10-23
How to Cite
Williams, A. (2018). Queert omöjligt och möjligt i mellankrigstidens Finland: Review of Alexandra Stang, Possibilities, Silences: The Publishing and Reception of Queer Topics in Finland during the Interwar Years (and Beyond) (2015). Lambda Nordica, 21(3-4), 166-169. Retrieved from http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/534