Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter: En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism

  • Sara Edenheim

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Edenheim, S. (1). Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter: En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism. Lambda Nordica, 9(1-2), 148-164. Retrieved from http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/177