Out Now! Tema SKEV

2022-03-01

This special issue explores the concept SKEV (skewed, queer) in current research, continuing the investigation of how this concept can change and develop. The issue is published in Swedish and Norweigian.

Temanumret gör en inventering av hur begreppet skev används i forskningen idag, och fortsätter utforskandet av hur skev kan förändras och utvecklas. Användningen av skev är inte samstämmig, vare sig historiskt eller i det här numret, vilket innebär att begreppet är levande och under diskussion.

För att analysera skev manlig sexualitet skriver Hélène Ohlsson om1800-talsskådespelaren Gustav Fredrikson. Elisabeth Stubberud, Helga Eggebø och Norman Anderssen undersöker hbtq-personers livsberättelser i 2010-talets Norge. Fanny Pérez Aronsson tar upp samkönad sexualitet hos pojkar i nordamerikansk latinolitteratur. Desirée Ljungcrantz diskuterar och ägnar sig åt skevt poetiskt akademiskt skrivande. Dominik Dziedzic skriver om den skeva gosseskildringen hos författaren Viktor Rydberg. Slutligen föreslår Maria Lönn en skev och dekolonial metod som sätter kroppen och det sinnliga i centrum.