1.
Rydström J. En hanflickas memoarer: Könsuttryck och sexualitet i Köpenhamn i början av 1900-talet. lambda [Internet]. 2023Oct.23 [cited 2024Feb.28];28(2-3):190-3. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/903