1.
Ambjörnsson F. Barn, barnkultur och begär. lambda [Internet]. 2022Sep.2 [cited 2023Mar.22];27(2):107–110. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/791