1.
Söderström G. Om "såna" och "riktiga karlar". lambda [Internet]. 1 [cited 2024Jul.14];4(3-4):82-5. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/77