1.
Lönn M. ”Känn på det här”: Om sinnlighet som en skev och dekolonial metod. lambda [Internet]. 2022Mar.1 [cited 2023Jun.5];26(4-1):150-75. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/767