1.
Ambjörnsson F. Mellan nätet och Norrland: Recension av Liliequist, Evelina. 2020. Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. Avhandling. Umeå Universitet: Institutionen för kultur och medievetenskaper. (238 sidor). lambda [Internet]. 2020Oct.26 [cited 2024May24];25(2):147-50. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/680