1.
Mortensen E. Amasoner, nymfer og gjenferd: Om lesbisk tekstualitet. lambda [Internet]. 1 [cited 2023Sep.26];3(4):16-0. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/57