1.
Söderström G. Är heterosexualiteten konstruerad?. lambda [Internet]. 1 [cited 2023Sep.26];3(1):83-6. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/40