1.
Martinson M. Debatt: Bildstrider – Om ”teologin” i Muhammed-karikatyrerna och Ecce Homos Jesusbilder. lambda [Internet]. 1 [cited 2024Jul.19];15(1-2):104-22. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/283