1.
Söderström G. Jungfru Maria och den lärjunge Jesus älskade – två queera inslag i kristologien. lambda [Internet]. 1 [cited 2022Jul.4];15(1-2):49-0. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/280