1.
Strebska S. Rapport: Polen. Förändring och konflikt. lambda [Internet]. 1 [cited 2022Aug.19];14(1):63-8. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/260