1.
Heggestad E. Cross-dressing, genustrubbel och queert läckage i några svenska 1920-talsromaner. lambda [Internet]. 1 [cited 2023Jun.2];14(1):9-24. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/257