1.
Fur G. Kvinnobyar och män i kvinnokläder: Genus och sexualitet i indianernas Nordamerika. lambda [Internet]. 1 [cited 2021May8];2(2):7-23. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/17