1.
Österberg E. Den synliga och den osynliga synden: Sexualitet i norm och verklighet under 1600- och 1700-talen. lambda [Internet]. 1 [cited 2021May8];2(1):58-0. Available from: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/15