Bremer, Signe. “”Jag söker gemenskap”: Svenska Sextidningar Som transmöjliggörande Rum under 1960-Talet”. lambda nordica 28, no. 1 (June 15, 2023): 48-75. Accessed June 16, 2024. https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/867.