Lönn, Maria. “”Känn På Det här”: Om Sinnlighet Som En Skev Och Dekolonial Metod”. lambda nordica 26, no. 4-1 (March 1, 2022): 150-175. Accessed June 5, 2023. https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/767.