Sotevik, Lena. “Framtidsfantasier: Kampen Om Barnets bästa”. lambda nordica 23, no. 3-4 (March 27, 2019): 47-72. Accessed May 24, 2024. https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/550.