Lindholm, Margareta. “Vad Har Sexualitet Med kön Att göra?”. lambda nordica 2, no. 3-4 (1): 38-53. Accessed August 19, 2022. https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/28.