Bengtsson-Tops, Anita. “Ett ögonblick Av Queer I vården”. lambda nordica 14, no. 1 (1): 43-62. Accessed May 29, 2024. https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/259.