Fur, Gunlög. “Kvinnobyar Och män I kvinnokläder: Genus Och Sexualitet I Indianernas Nordamerika”. lambda nordica 2, no. 2 (1): 7-23. Accessed May 8, 2021. https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/17.