Mortensen, E. “Amasoner, Nymfer Og Gjenferd: Om Lesbisk Tekstualitet”. Lambda Nordica, Vol. 3, no. 4, 1, pp. 16-40, https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/57.