Rydström, J. “Homorörelsen Och Den Politiska vänstern”. Lambda Nordica, Vol. 3, no. 1, 1, pp. 87-89, https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/41.