Söderström, G. “Jungfru Maria Och Den lärjunge Jesus älskade – Två Queera Inslag I Kristologien”. Lambda Nordica, Vol. 15, no. 1-2, 1, pp. 49-60, https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/280.