Bengtsson-Tops, A. “Ett ögonblick Av Queer I vården”. Lambda Nordica, Vol. 14, no. 1, 1, pp. 43-62, https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/259.