Andersson, H. “Queer Cowboys: En Manlighetssymbol ifrågasätts”. Lambda Nordica, Vol. 11, no. 3, 1, pp. 43-49, https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/208.