Fur, G. “Kvinnobyar Och män I kvinnokläder: Genus Och Sexualitet I Indianernas Nordamerika”. Lambda Nordica, Vol. 2, no. 2, 1, pp. 7-23, https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/17.