[1]
C. Carlström, “Berättelser om litenhet: Ageplay ur ett queertemporalt perspektiv”, lambda, vol. 28, no. 2-3, pp. 177-180, Oct. 2023.