[1]
F. Ambjörnsson, “Mellan nätet och Norrland: Recension av Liliequist, Evelina. 2020. Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. Avhandling. Umeå Universitet: Institutionen för kultur och medievetenskaper. (238 sidor)”, lambda, vol. 25, no. 2, pp. 147-150, Oct. 2020.