[1]
E. Mortensen, “Amasoner, nymfer og gjenferd: Om lesbisk tekstualitet”, lambda, vol. 3, no. 4, pp. 16-40, 1.