[1]
J. Rydström, “Homorörelsen och den politiska vänstern”, lambda, vol. 3, no. 1, pp. 87-89, 1.