[1]
T. Rosenberg, “Om du är queer, skrik ut det!”, lambda, vol. 19, no. 1, pp. 63-83, 1.