[1]
G. Söderström, “Jungfru Maria och den lärjunge Jesus älskade – två queera inslag i kristologien”, lambda, vol. 15, no. 1-2, pp. 49-60, 1.