[1]
G. Söderström, “Platonisk kärlek under renässansen: Michelangelo och Marsilio Ficino”, lambda, vol. 11, no. 3, pp. 36-42, 1.