[1]
A. Westerståhl, “Lesbiska hälsofrågor”, lambda, vol. 2, no. 2, pp. 48-63, 1.