[1]
K. Lövrie, “Lesbiska patienter i kvinnosjukvården”, lambda, vol. 9, no. 1-2, pp. 165-182, 1.